time to say goodbye.


oh we had a blast.



"baka, baka liten paymankaka"



"Du gör sommaren till saknad och sedan gör du varje höst till snöstorm på Götgatan i mig"


la la la.


oh my good my friends are so goodlooking.


lust for life.


love hides in a smoky light.




RSS 2.0